Nabór do zespołu śpiewaczego

Parczewski Dom Kultury 21-200 Parczew ul. Bema 5 tel: 833 551 245