Wystawa fotografii Stanisław Waszkiewicz

Życiorys

Stanislaw waszkiewicz

Od urodzenia rodzinnie i zawodowo związany z Parczewem, do 1958 roku mieszkaniec nieistniejącego już drewnianego domu przy ul. Zjednoczenia 50 (dziś 11 Listopada), potem domu vis a’ vis pod numerem 11, a od roku 1976 Osiedla „Spółdzielcza”. W latach 1966-1976 Instruktor w Powiatowym Domu Kultury w Parczewie, od roku 1976 do 1995 pracownik Oddziału Zamiejscowego Warszawskich Zakładów Telewizyjnych „UNITRA WZT” a następnie PPE „ELPAR”, w latach 1996-2010 inspektor w Urzędzie Miejskim w Parczewie.

Fotografią zajmuje się od ponad półwiecza, pierwsze zdjęcia małoobrazkową „Smieną” wykonał jeszcze pod koniec lat pięćdziesiątych. Rok 1962 to pierwsze spotkania z fotochemią i ciemnią fotograficzną pod kierunkiem Prof. Henryka Neumanna (nauczyciela fizyki w Liceum Ogólnokształcącym w Parczewie), które miały miejsce w ówczesnym Domu Kultury Dzieci i Młodzieży, dziś siedzibie PDK.

To z pracą w PDK wiążą się kolejne etapy jego fotograficznego wtajemniczenia, dokumentowanie intensywnej wtedy działalności placówek kultury, udział w plenerach fotograficznych, konkursach i wystawach zaowocowały zdobyciem uprawnień i wieloletnią pracą instruktorską z dziećmi i młodzieżą w Fotoklubie PDK i Osiedlowym Domu Kultury.

Wśród wielu z tych którzy zdobywali fotograficzne ostrogi pod jego kierunkiem są m.in. : znany lubelski fotografik , członek Związku Polskich Artystów Fotografików i Fotoklubu RP – Krzysztof Anin Kuzko, absolwent Wydziału Fotografii Warszawskiej Szkoły Filmowej - Tomasz Tytus Rutkowski czy znany parczewski fotograf - Zbigniew Słowik.

Przez wiele lat dokumentował miejsca, lokalne wydarzenia, imprezy i uroczystości w Parczewie i okolicach, w 1974 roku jego zdjęcia pojawiły się na kadrach krótkometrażowego filmu „Punkt widzenia” w reżyserii znakomitego dokumentalisty, profesora PWSTiF w Łodzi – Kazimierza Karabasza.

W latach 1996-2010 fotografią ilustrował wydawane drukiem „Życie Parczewa”, internetową galerię Urzędu Miejskiego a także foldery i wydawnictwa promujące Gminę Parczew. Zdjęcia jego autorstwa można też znaleźć w albumach lubelskiego wydawnictwa OWD Express Press : „Parczew i Ziemia Parczewska 1401-2001” (2001r), „ON TU BYŁ” (2006r), „Ziemia Parczewska - dzieje, przyroda i turystyka” (2006r), „Parczew i Polesie” (2012r).

Prezentowane na wystawie fotogramy pochodzą z lat 2010-2014 i są próbą pokazania spektrum zainteresowań autora - od krajobrazu i przyrody po reportaż i portret w plenerze do szczególnie ulubionej fotografii lotniczej.

 

» Fotoreportaż

 

Parczewski Dom Kultury 21-200 Parczew ul. Bema 5 tel: 833 551 245

top