Andrzej Mirończuk rzeźbiarz

Andrzej Mirończuk rzeźbiarz, amator z Jabłonia.

Rzeźbić zaczął dość późno, bo zaledwie10 lat temu. Początki były dość trudne, przy wykonywaniu drobnych rzeźb dochodziło często do urazów dłoni. Zaczął korzystać z fachowych podręczników, powoli i mozolnie doskonaląc swój warsztat.

Dowodem jego wytrwałości, konsekwencji w podnoszenie swoich umiejętności jest to, że jego prace zaczęły być doceniane przez fachowców, co mobilizowało go do dalszej pracy twórczej. Zaczął zajmować czołowa miejsca w wielu wystawach i konkursach m.in.: I miejsce w Sztumie i Bydgoszczy, dwukrotnie I miejsce w konkursie „Szopka Bożonarodzeniowa”.

Kilkakrotnie brał udział w plenerze w Jabłoniu, gdzie otrzymał wyróżnienie. Ma na swoim koncie kilka wystaw indywidualnych m.in. w Jabłoniu, Hrubieszowie, Horodle, Mirczu.

Obecnie Pan Andrzej pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy w Modryniu, gdzie stara się przekazać tę trudną dziedzinę sztuki dla kilku podopiecznych tego ośrodka. Marzeniem Pana Andrzeja jest zacząć rzeźbić w kamieniu.

 

» Fotoreportaż

 

Parczewski Dom Kultury 21-200 Parczew ul. Bema 5 tel: 833 551 245

top