Home

PDK 650
 Zasady bezpieczeństwa w Parczewskim Domu Kultury
 
Zasady bezpieczeństwa na zajęciach stacjonarnych obowiązujące w Parczewskim Domu Kultury w Parczewie podczas trwania stanu epidemii COVID-19.
 
         Zasady bezpieczeństwa pdf

Informacja

Rada Miejska w Parczewie wyraża zamiar połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury: Parczewskiego  Domu  Kultury oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie i utworzenie jednej instytucji kultury pod nazwą: Parczewski Dom Kultury – Centrum spotkań Międzypokoleniowych w Parczewie.

Zamiar połączenia samorządowych instytucji kultury związany jest z dążeniem do bardziej efektywnego wykonywania zadań gminy w zakresie kultury oraz upowszechniania wiedzy i zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie czytelnictwa.

Uchwała NR XXXII/199/2021 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury z uzasadnieniem

W dniu 06. 04. 2021 r. uchwała została umieszczona na:

  • Stronie internetowej Parczewskiego Domu
  • Biuletynie Informacji Publicznej Parczewskiego Domu
  • Tablicy ogłoszeń Parczewskiego Domu
 Uchwała NR XXXII/199/2021 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29 marca 2021 r.
Biuletyn
Zakup wyposażenia
Projekt Zrealizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sponsorzy
Polecamy

Parczewski Dom Kultury 21-200 Parczew ul. Bema 5 tel: 833 551 245

top