Integracja przez muzykę i literaturę

 

 

 

Parczewski Dom Kultury, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej młodzieży, postanowił rozwiną ofertę prowadzonych zajęć. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji) PDK otrzymał dofinansowanie na realizację dodatkowych zajęć w okresie wakacyjnym.

W ramach projektu realizowane będą warsztaty gitarowe, rytmiczne (perkusja, gitara basowa, kontrabas) oraz literackie. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają możliwość udziału w warsztatach aktywizacyjnych prowadzonych przez psychologa oraz doradcę zawodowego. Warsztaty poprowadzą doświadczeni instruktorzy. Wszystkim uczestnikom zapewniony zostanie poczęstunek oraz materiały edukacyjne. Wszystkie zajęcia będą się odbywały w Parczewskim Domu Kultury w okresie od lipca do sierpnia 2010r.

W zajęciach mogą wziąć udział osoby w wieku 15-34 lata, zamieszkujące na terenie gmin powiatu parczewskiego. Uczestnikami i uczestniczkami projektu będą osoby nieaktywne zawodowo, w tym przede wszystkim osoby uczące się, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem nowych lub podwyższeniem posiadanych umiejętności.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności w życiu społecznym 28 mieszkańców powiatu parczewskiego w okresie czerwiec-sierpień 2010, poprzez podniesienie świadomości w zakresie aktywnej integracji oraz promocję lokalnej twórczości wśród mieszkańców powiatu (na zakończenie projektu zaplanowano koncert z udziałem uczestników warsztatów).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja odbywa się w dniach 01.06.2010r. do 25.06.2010r. w Parczewskim Domu Kultury ul. Bema 5 , 21-200 Parczew, tel. 83- 355-12-45 szczegółowych informacji udziela asystent koordynatora Joanna Filipek. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w sekretariacie PDK i na stronie www.pdkparczew.pl

A. Łukaszek

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Materiały do pobrania

Regulamin rekrutacji i uczestnioctwa.pdf - Pobierz
ankieta zgłoszeniowa.pdf - Pobierz
deklaracja.pdf - Pobierz
formularz danych osobowych.pdf - Pobierz
oświadczenie.pdf - Pobierz

 

 

 

Biuletyn
Zakup wyposażenia
Projekt Zrealizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sponsorzy
Polecamy

Parczewski Dom Kultury 21-200 Parczew ul. Bema 5 tel: 833 551 245

top