69 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Parczew, 15.02.2024r

 

Szanowni Państwo!

 

Parczewski Dom Kultury w Parczewie zaprasza do udziału w powiatowych eliminacjach 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Kultury Teatralnej z siedzibą w Warszawie. Za koordynację eliminacji OKR w województwie lubelskim odpowiada

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych.

Uczestnicy przygotowują i zgłaszają repertuar nieprezentowany w poprzednich edycjach OKR, ani w innych konkursach. Wykonawcy mają możliwość zaprezentowania się w czterech turniejach.

 

TURNIEJ RECYTATORSKI - uczestnicy występują w dwóch kategoriach:
– młodzieży szkół ponadpodstawowych
– dorosłych

repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 wiersze i prozę
– prezentacja obejmuje 2 utwory – prozę i wiersz
– trzeci utwór prezentowany na prośbę Komisji Konkursowej
– wykonywane mogą być utwory opublikowane w książkach lub prasie literackiej
– czas występu – do 10 minut

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
– uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie
– repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany
– prezentacja obejmuje 2 utwory śpiewane i 1 recytowany
– prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa do etapu wojewódzkiego
Zasady dotyczące repertuaru śpiewanego:
– wykonywane mogą być utwory literackie, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej
– przynajmniej jeden utwór musi mieć nowo skomponowaną muzykę
– uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym
– utwór znany i posiadający określony, autorski kształt wykonawczy, podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację
– akompaniament: 1 instrument/mały zespół (do 3 osób)/półplayback
– czas występu – do 12 minut

TURNIEJ WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
– uczestnicy występują bez podziału na kategorie
– repertuar jest dowolny
– dowolna forma prezentacji
– czas występu – do 7 minut

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
– uczestnicy występują bez podziału na kategorie
– spektakl przygotowany w oparciu o dowolny materiał literacki
– czas występu – do 30 minut

ZGŁOSZENIA
Uczestnik zgłasza chęć udziału w konkursie przez przesłanie do organizatora odpowiednich eliminacji odpowiedniej karty zgłoszeniowej wypełnionej komputerowo.

Eliminacje powiatowe odbędą się  09 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00 w Sali Parczewskiego Domu Kultury ul.Bema 5.

Na zgłoszenia czekamy do 04 kwietnia 2024 r. w siedzibie PDK ul.Bema

Poniżej regulamin i karty zgłoszenia.

69OKR Plakat pion Powiat

Karta zgłoszeniowa Poezja Śpiewana - pdf

Karta zgłoszeniowa Recytacja i Wywiedzione ze Słowa - pdf

Karta zgłoszeniowa Teatr Jednego Aktora - pdf

Regulamin konkursu - pdf

Regulamin eliminacji - pdf

Parczewski Dom Kultury 21-200 Parczew ul. Bema 5 tel: 833 551 245

top