Wystawa wirtualna akwareli Jarosława Drążka

JAROSŁAW DRĄŻEK
Urodzony w Lublinie 1961 roku, tu ukończył Liceum Plastyczne i Wydział Sztuki UMCS. Studia w specjalnościach malarstwo i grafika warsztatowa w pracowniach prof. Mariana Stelmasiaka - malarstwo, grafikę w pracowni prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej i prof. Grzegorza Mazurka.
Maluje techniką olejną – malarstwo sztalugowe. Ostatnie lata to rozwijanie wspaniałej techniki malarstwa wodnego, którą jest akwarela. Artystę głównie interesuje natura, ponieważ daje mu to najwięcej satysfakcji i radości z obcowania z kolorem.
Sięga również po tematy związane z człowiekiem w tym portret.
Zajmuje się również ilustracją książkową i grafiką komputerową 2D, jak również fotografią cyfrową. Uczestniczy w plenerach i wystawach. Artysta należy również do Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich.
 
Pejzaż zimowy
 

Parczewski Dom Kultury 21-200 Parczew ul. Bema 5 tel: 833 551 245

top