Konkurs plastyczny pt. „Gwiazda Betlejemska” rozstrzygnięty

Na konkurs ogłoszony przez Parczewski Dom Kultury wpłynęło 40 prac wykonanych przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.

Ze względu na powtarzający się wzór większości prac, Komisja przy ocenie brała pod uwagę nie tylko założenia regulaminowe, ale pomysłowość, oryginalność, urozmaicenie technik oraz estetykę ich wykonania.

  Nagrodzono:
 • I miejsce - Julia Ciok kl. IV SP w Rudnie
 • I miejsce - Jakub Utykański kl. V b SP Nr 2 w Parczewie
 • II miejsce - Aleksandra Czarnacka kl. V „a” SP Nr 2 w Parczewie
 • II miejsce - Małgorzata Kowalczyk SP kl. V w Siemieniu
 • III miejsce – Julia Jakubas kl. II b Publiczne Gimnazjum w Parczewie
 • III miejsce – Michał Drożdż kl. IV Zespół Placówek Szkolnych w Przewłoce
  Komisja ponadto przyznała trzy wyróżnienia:
 • Julia Robak kl. Va SP Nr 2 w Parczewie
 • Anna Makówka kl.V b SP Nr 2 w Parczewie
 • Izabela Małysz kl. II b SP Nr Publiczne Gimnazjum

Wymienionym osobom przyznano nagrody rzeczowe oraz słodycze. Ponadto 19 uczniom za udział w konkursie przyznano zestawy słodyczy.

Prace nieregulaminowe również została wyeksponowane na wystawie, a ich autorzy otrzymali nagrodę pocieszenia- czekoladę.

Nagrody oraz prace będą do odebrania w sekretariacie Parczewskiego Domu Kultury po zakończeniu wystawy, już od 14 stycznia 2013r. w godz. 800 - 1800

Parczewski Dom Kultury 21-200 Parczew ul. Bema 5 tel: 833 551 245

top