Wystawa Akwareli Bożeny Czerskiej

BOŻENA CZERSKA Urodzona w 1948r. w Chełmie. W 1970r. ukończyła Studium Nauczycielskie kierunek zajęcia praktyczno-techniczne i wychowanie plastyczne w Kołobrzegu. Przez 30 lat pracowała w szkole jako nauczyciel. Od 1996r. jest Członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Pod kierunkiem Waldemara Arbaczewskiego ukończyła trzyletni kurs rysunku, malarstwa i portretu. Od 2007r. jest członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Plastyków-Okręg Warszawski. Artystka zajmuje się malarstwem akwarelowym, w którym głównym tematem są kwiaty, pejzaż i portret. Cechą charakterystyczną twórczości malarki jest świadome połączenie lekkości, ulotności z subtelną melancholią wyczarowaną różnymi odcieniami kolorów.
Zafascynowana pięknem otaczającej przyrody a szczególnie bogactwem świata roślin, które głównie są źródłem inspiracji i radością Jej prac. Brała udział w plenerach malarskich. Swój artystyczny dorobek prezentowała na wielu indywidualnych i zbiorowych wystawach w kraju i za granicą . Jej prace były nagradzane na wielu konkursach, znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

„ … W pracach Bożeny Czerskiej dostrzegamy tajniki stosowania różnych sposobów, aby akwareli nadać nowoczesny wygląd z równoczesnym zachowanie delikatności. Są to prace technicznie wyczerpujące styl akwarelowy, prace finezyjne i delikatne, pełne błyskotliwych niuansów tak istotnych w Jej pracach…”

„… Reasumując powyższe- pragnę polecić tę wystawę każdemu, kto lubi dobrą akwarelę, jest czuły na piękno i uroki natury oraz chciałby poznać bliżej dojrzałą twórczość Bożeny Czerskiej…”
art. malarz Kazimierz Drzewiński

„…Twórczość Pani Bożeny Czerskiej to przykład sukcesów amatorskiego ruchu edukacji artystycznej. Uczestnicząc w trzyletnim kursie nauki rysunku i malarstwa prowadzonym w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie, z uporem i pasją budowała swój warsztat plastyczny, pełnię możliwości twórczych odnajdując w technice akwareli.
Inspiracją prac malarki stały się ulubione i ukochane kwiaty. Malowane zdecydowanym a jednocześnie delikatnym pociągnięciem pędzla, zachwycają bogactwem form i kształtów tworzących niepowtarzalny klimat i nastrój kompozycji. Format obrazów sprzyja pokazywaniu roślin w niemal naturalnej wielkości prowokując artystkę do studiowania natury, szukania proporcji między treścią i formą w obrazie. Obcując z malarstwem Pani Bożeny, wchodzimy w świat jakże kobiecy, fascynujący, pełen barw i zapachów, przesycony łagodnością i zachwytem nad bogactwem i pięknem natury…”

Waldemar Arbaczewski

Malarstwo Bożeny Czerskiej wprowadza nas w krainę migotliwych barw, misternych wszechświatów kwietnej materii. Obrazy emanują fascynacją otaczającej przyrody. Z której ze szczególną, kobiecą wrażliwością malarka wybiera kwiaty jako główny temat swych artystycznych poszukiwań i doświadczeń. Akwarele Bożeny Czerskiej są pracami dojrzałymi pod każdym względem. Artystka z wielką swobodą posługuje się tą trudną techniką wymagającą w różnym stopniu dużej biegłości manualnej: pewnej ręki i swobody gestu, co artystycznego profesjonalizmu w kontrolowaniu płynnej materii.

Bożena Czerska jest artystyczną osobowością w pełni ukształtowaną. Jej prace posiadają cechy indywidualne tak istotne dla każdego twórcy. Charakterystyczna bogata kolorystyka obrazów w powiązaniu z subtelnością kompozycji nawiązuje do bogactwa świata roślin-głównego źródła inspiracji. Głównymi tematami obrazów są kompozycje kwiatów zarówno tych pospolitych, przyniesionych z łąk: chabrów, maków, rumianów jak również kompozycje roślin o wyrafinowanych kształtach: storczyków czy helikonii. Artystka komponuje kwiaty z dużą starannością, bezbłędnie odnajduje i podkreśla indywidualne cechy konkretnej rośliny, stwarza odrębny, właściwy dla danego gatunku kwiatów krajobraz wnętrza. Czasami to granicząca z abstrakcją feeria barwnych plam jak w „Suchym bukiecie”, innym razem to misterna, niczym sieć pajęcza, struktura liści, łodyg, traw- „Miechunka”.Obrazy Bożeny Czerskiej zadziwiają i zachwycają swym pięknem, wprowadzają odbiorcę w niepowtarzalny klimat i nastrój. Artystka jest bacznym i wnikliwym obserwatorem przyrody, jej prace świadczą o głębokiej znajomości struktury i budowy roślin, a jednocześnie przez swobodną twórczą inspirację obserwowanych zjawisk znacznie przekraczają granice samego tylko odwzorowania rzeczywistości. Obrazy emanują radością i optymizmem, są odzwierciedleniem życzliwego i przyjaznego stosunku malarki do ludzi i otoczenia oraz świadectwem radości tworzenia. Przez wiele lat pracy z dziećmi i młodzieżą, przekazując młodemu pokoleniu podstawy plastyki, ucząc ich wrażliwości i umiejętności patrzenia na otaczający świat, Bożena Czerska jednocześnie wewnętrznie krystalizowała własną artystyczną osobowość .Tylko w ten sposób można wytłumaczyć zaistnienie Jej jako malarki w ciągu kliku zaledwie lat. Kontakt z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych pozwolił wyzwolić się wrodzonemu talentowi oraz wieloletniemu obcowaniu ze sztuką i zaowocował licznymi wystawami będącymi niewątpliwie twórczymi sukcesami. Bogaty dorobek twórczy oraz wysoka artystyczna wrażliwość malarstwa Bożeny Czerskiej w pełni przemawiają za przyjęciem Jej w szeregi Związku Polskich Artystów Plastyków”.

Elżbieta Hałasa

» Fotoreportaż wernisaż

» Fotoreportaż wystawa

Parczewski Dom Kultury 21-200 Parczew ul. Bema 5 tel: 833 551 245

top