Losowa Fotka

Biuletyn

Aktualnie online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 1

Sponsorzy

Stałe formy działalności

Stałe formy działalności

Parczewski Domu Kultury oferuje dzieciom, młodzieży i dorosłym szeroki wachlarz możliwości spędzania wolnego czasu. Organizuje zajęcia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym, które dają możliwość realizacji pasji artystycznych i poznawczych. Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz rozwija uzdolnienia artystyczne. Priorytetowym zadaniem, które przyjęliśmy sobie do realizacji jest edukacja artystyczna dzieci i młodzieży w zakresie muzyki, plastyki i tańca. Każde zajęcia są wyjątkowe, poruszają inne aspekty życia kulturalnego i sprzyjają zdobywaniu różnych umiejętności. Realizujemy te zadania poprzez stałe formy działalności.

Zajęcia taneczne - taniec nowoczesny / cztery grupy / instruktor Katarzyna Kuwałek

Zajęcia odbywają się we wtorki w czterech grupach wiekowych:

- o godz. 15.30 odbywają się zajęcia dla dzieci w wieku 5 - 7 lat

- o godz. 16.30 dla grupy starszej w wieku 7 - 10 lat.

- o godz. 17.30 dla młodzieży 10 - 12 lat.

- o godz. 18.30 dla młodzieży 12 - 16 lat.

Zespół tańca ludowego- zajęcia odbywają się w środę o godz. 16.00 dla dzieci powyżej 5 lat.

Zajęcia rytmiczne – instruktor Anna Chomiuk

Zajęcia odbywają się w poniedziałki  o godz. 17.30 dla dzieci w wieku 5 -7 lat

Koło plastyczne – instruktor Bogumiła Płachnio

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 16.00 – 17.00 dla dzieci 6-8 lat

Koło rękodzieła artystycznego - instruktor Joanna Filipek

Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 16.00 – 17.30 dzieci w wieku 8 - 12 lat

Koło modelarskie - /dwie grupy/- instruktor Zbigniew Ziółkowski

Zajęcia odbywają się w środy i piątki w godz. 14.00 – 17.00 w modelarni, która mieści się w budynku Publicznego Gimnazjum w Parczewie.

Zajęcia muzyczne - nauka gry na gitarze – instruktor Lechosław Tarkowski

Są to zajęcia indywidualne, odbywają się w poniedziałki i czwartki

Koło szachowe - instruktor Marian Michaluk

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w piątki  o godz. 16.00

Klub seniora "Złota Jesień" - kierownik klubu Zofia Bożyk

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w środę  o godz. 14.00 w sali Osiedlowego Domu Kultury / ul. 11-go Listopada 62 /.

Koło Regionalne – kierownik koła Teresa Oleszczuk

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w środę  o godz. 16.00 w sali Osiedlowego Domu Kultury / ul. 11-go Listopada 62 /.

Klub hobbystyczny – instruktor Bogumiła Płachnio

Poniedziałki w godz. 18.00 – 20.00

Zespół piosenki autorskiej – instruktor Lechosław Tarkowski

Próby zespołu odbywają się w czwartki w godz. 17.00 – 19.00

Kapela Podwórkowa „TAAKA PAKA” - instruktor Władysław Greś

Spotkania kapeli odbywają się w poniedziałki w godz. 19.00 – 21.00.

Wystawy Parczewskim Domy Kultury

Ekspozycja zmieniana jest raz w miesiącu.

Wystawy czynne w godz. 9.00 – 18.00